Top

Vriendschappen

Vriendschappen

Vriendschappen zijn heel waardevol, dit geldt zowel voor kinderen en jongeren als voor volwassenen. Vriendschap is iets moois, iets waar je van kunt genieten.

 

Populariteit

Populair zijn en vrienden hebben zijn twee verschillende dingen. Als een kind populair is onder zijn leeftijdsgenoten betekent dit niet automatisch dat hij ook daadwerkelijk veel vrienden heeft. Daarnaast zijn er ook kinderen die niet per definitie bestempeld zouden worden als populair maar wel één of twee vrienden hebben. Waar een kind behoefte aan heeft verschilt, maar uit meerdere onderzoeken blijkt wel dat vriendschap voor alle kinderen belangrijk is. Zonder vrienden kunnen kinderen zich eenzaam en alleen voelen. Belangrijk om ons als volwassenen te realiseren is dat ook kinderen die vrienden lijken te hebben gevoelens van eenzaamheid kunnen ervaren.

 

Het belang van vriendschap

Vriendschappen kunnen een BOOST zijn voor ons zelfvertrouwen. Het is dan ook niet wonderbaarlijk dat kinderen die geen vrienden hebben zich eenzaam kunnen voelen en dit als een groot gemis kunnen ervaren. Vriendschap vervult namelijk een aantal belangrijke functies, waarvan het ervaren van kameraadschap en het kunnen delen van plezier één van de belangrijkste is. Functies van vriendschap zijn onder andere:

 • Biedt mogelijkheden om te oefenen met sociale vaardigheden
 • Biedt kinderen de mogelijkheid kennis over zichzelf en de mensen om hen heen te verkrijgen
 • Zorgt voor emotionele steun in tijden van stress
 • Bereidt kinderen, door de ervaringen,  voor op latere relaties die zij aangaan in hun leven (in de liefde, in het zakenleven, als toekomstige ouder)

Uiteraard kan ook een kind die opgroeit zonder vriendschappen deze eigenschappen ontwikkelen, de eigenschappen zijn dus niet per definitie uniek voor het hebben van vriendschappen. Desondanks bieden vriendschappen een arena voor de ontwikkeling van gevoelens van eigenwaarde, met name vanaf de adolescentie, die niet gemakkelijk in andere relaties gevonden kan worden.

 

Ontwikkeling vriendschap

In de peuter- kleuterleeftijd ontstaan meestal de eerste ‘vriendschappen’. Voor de leeftijd van 4 á 5 jaar spreken we nog niet van de vriendschappen zoals wij die kennen. Peuters spelen wel samen, maar dat gebeurt voornamelijk ‘naast’ elkaar in plaats van ‘met’ elkaar.

Vanaf 4/5 jaar ontstaat de behoefte aan vriendschap. Op deze leeftijd zijn kinderen nog sterk op zichzelf en hun eigen behoefte gericht. Op basis daarvan zullen de meeste vriendschappen aangegaan worden. De kleuters selecteren hun vrienden meestal op, vindt zij hetzelfde leuk als ik, houdt zij ook van de zandbak? Ik doe aardig, want dan doet hij ook aardig tegen mij. Heel erg vanuit zichzelf en de eigen behoefte gericht dus, maar volkomen passend bij de leeftijd. In deze periode zijn de vriendschappen veelal gebaseerd op je veilig voelen, samen ben je sterker dan alleen.

Vanaf 6 jaar zijn vriendschappen veel meer gebaseerd op een gezamenlijke houding of gedeelde normen en waarden ten opzichte van regels en straffen. Zo zoeken kinderen die tegen alle regels ingaan elkaar vaak op, net als de kinderen die altijd luisteren.

Vanaf 8 jaar geven kinderen zich meer bloot in een vriendschap en ontstaan vriendschappen doordat kinderen elkaar ‘aardig’ vinden. Gedeelde interesses en overeenkomsten worden belangrijk. Begrip voor elkaar wordt belangrijker en kinderen leven zich meer in, in de ander.

In de puberteit worden vriendschappen belangrijker dan het contact met ouders. Samen met zijn of haar vrienden gaat jouw zoon of dochter erop uit om de wereld te ontdekken.

 

Contacten leggen

Sommige kinderen lijken gemakkelijk aansluiting te vinden bij anderen en vriendschappen zijn snel gemaakt. Niet voor alle kinderen gaat het even vanzelf en makkelijk. Sommige kinderen moeten er erg veel moeite voor doen en soms lukt het helemaal niet. Als een kind weinig of geen aansluiting heeft met leeftijdsgenoten is dat ook voor jou als ouders vaak erg lastig en moeilijk om te zien.

 

Tips!

Hoe kan je met jouw kind in gesprek gaan over het thema vriendschap?

 • Bespreek op een rustig moment met jouw kind wanneer hij iemand een leuke vriend vindt. Wat vindt hij belangrijk, wanneer is hij zelf een goede vriend?
 • Bespreek gevoelens en emoties, zo kan hij leren zich beter te verplaatsen in anderen, wat het aangaan en onderhouden van vriendschappen makkelijker maakt.
 • Geef je mening en advies pas als je kind daarom vraagt. Ongevraagde adviezen kunnen een averechts effect hebben.
 • Leer jouw kind de omgangsvormen en geef zelf het goede voorbeeld.
 • Bespreek en oefen wat jouw kind kan doen als hij mee wil doen met een spelletje of als hij niet is uitgenodigd voor een feestje.
 • Creëer mogelijkheden om vriendschappen aan te gaan. Help jonge kinderen speelafspraakjes te maken of leen je huiskamer uit voor een filmavondje voor pubers.
 • Heeft je kind vrienden waarover je twijfelt? Blijf dan met je kind in gesprek zonder ongevraagd je oordeel klaar te hebben. Zo blijf je op de hoogte van wat er speelt en kan je indien nodig zorgen bespreken.

 

BOOST it!

Om vriendschappen te kunnen sluiten of ermee te oefenen moet je wel in contact komen met leeftijdsgenoten. De Boostcamp biedt daarvoor de ideale mogelijkheid, opdrachten waarbij je met elkaar moet samenwerken en met elkaar reflecteren op je eigen gedrag helpen kinderen verder te komen. Daarnaast werken we aan het zelfvertrouwen wat voor ieder kind een BOOST is.

 

Bron:
 • H.R. Schaffer (2005). Social development. Extrafamilial influences. Blackwell Publishing