Top

Samenwerken

Samenwerken

Samenwerken doen we eigenlijk bijna altijd en overal. Thuis, op school, op het werk, constant zijn we bezig onze wensen en behoeften af te stemmen op die van een ander. Vaak doen we dit om zo een gezamenlijk project tot een goed einde te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het avondeten, ook een gezamenlijk project wat we graag tot een goed einde brengen. 

 

Ontwikkelingsproces

Kinderen leren samenwerken door met elkaar te spelen. Zo leren ze bijvoorbeeld op hun beurt wachten, rekening houden met de ander, luisteren. Dit zijn allemaal belangrijke vaardigheden die op latere leeftijd bijdragen aan het goed kunnen samenwerken.Tot een jaar of 2 zijn kinderen nog vooral op zichzelf gericht en dus nog erg met zichzelf bezig. Dat betekent niet dat er geen interactie is met de omgeving, maar het kind speelt liever alleen met bijvoorbeeld zijn auto. Delen, samen spelen, op je beurt wachten, voor kleine kinderen is dit nog erg moeilijk. Het ontbreekt kinderen op deze leeftijd nog aan inzicht in het gedrag van de ander, daar zijn ze nog te jong voor. Dat betekent niet dat je als ouder jouw kind niet al kan laten kennismaken met het samen doen. Bijvoorbeeld, door geven en nemen met een spelletje.

“Geef jij hem aan mij, dan geef ik hem aan jou” 

Hoe ouder jouw kind wordt hoe meer je aan het spel kunt toevoegen. Zo leert jouw kind dat je soms ook dingen doet die de ander wil.  Leren samenspelen is een ontwikkelingsproces, hoe ouder kinderen worden hoe makkelijker het ze vaak afgaat. Samenwerken is een vaardigheid, het is iets wat je moet leren. Het gaat dus ook met vallen en opstaan. We zien dat als kinderen zo’n zes á zeven jaar zijn het samenspelen belangrijk wordt en dat het hun steeds gemakkelijker afgaat. Kinderen begrijpen steeds beter wat anderen willen, zijn minder op zichzelf gericht en kunnen beter rekening houden met elkaars wensen. Ze spelen graag in groepjes samen.

 

Belang van samenwerken

Wij zeggen vaak, samen gaan we ervoor! Samen bereikt iedereen meer, oftwel samen kom je vaak veel verder dan in je eentje. Zoals het Engelse woord ‘team’ mooi uitdrukt.

Team staat voor: Together Everyone Achieves More.

Ook op school wordt steeds meer aandacht besteed aan samenwerkend leren, vanwege de positieve effecten op de sfeer in de klas en het contact tussen de leerlingen onderling. Als kinderen moeten samenwerken, moeten zij met elkaar nadenken over allerlei verschillende onderwerpen en samen een plan van aanpak maken. Kinderen leren erg veel van samenwerken, zowel van kinderen van hun eigen leeftijd als van oudere of jongere kinderen. Dat kinderen zoveel leren van samenwerken, komt met name door de interactie met hun omgeving die deze vorm van werken vereist. Kinderen moeten hun eigen mening vormen en verwoorden, deze vergelijken met anderen en met elkaar tot nieuwe standpunten komen. Waar soms de nodige discussies mee gemoeid zijn.

 

Stimuleer samenwerking

Samenspelen en samenwerken met andere kinderen klinkt eenvoudig, maar dat is het niet voor iedereen. Hoe kan jij je kind helpen met samenwerken?

  • Bied je kind mogelijkheden om samen met anderen te spelen. Het liefst van jongs af aan.
  • Leer je kind complimenten geven aan de ander. Dat stimuleert de samenwerking.
  • Geef zelf complimenten aan je kind. Benoem wat je ziet dat hij goed doet tijdens het samen spelen.
  • Geef als ouder het goede voorbeeld.
  • Praat met je kind over samenwerken of samen spelen. Wat vind jij fijn of belangrijk? Wanneer is er sprake van een goede samenwerking?
  • Leer je kind dat het om hulp mag vragen, als hij merkt dat een klasgenoot ergens goed in is, bij wat hij moeilijk vindt. Zo lossen ze het samen op en leren ze van elkaar.

 

BOOST it!

Tijdens de Boostcamp is samenwerken een belangrijk thema dat veelvuldig terugkomt. Zodat er veel mogelijkheden zijn om te oefenen en te kunnen leren van eerdere ervaringen. Leren door te doen staat centraal in de Boostcamp. En mede daardoor sluit de Boostcamp zo goed aan bij kinderen en kunnen zij thuis aan de slag met wat ze hebben geleerd.