Top

Ogen & stem

Ogen & stem

Onze ogen en stem zijn belangrijk voor ons als mensen. Dankzij onze ogen en stem maken wij contact met de wereld om ons heen. We staan er vaak niet bij stil, omdat het zo gewoon is. De meeste van ons zijn immers niet anders gewend.

Voorwaarde voor contact

Dat je stem een grote rol speelt in het contact met anderen, zal geen verrassing zijn. Voor de meeste mensen is praten de gewoonste zaak van de wereld. Onze stem zorgt ervoor dat wij onszelf kunnen laten horen. Met onze stem kunnen wij onze wensen, eisen en gevoelens kenbaar maken aan anderen. Maar voor het maken van contact zijn onze ogen minstens zo belangrijk. Oogcontact, elkaar aankijken tijdens een gesprek, zorgt ervoor dat de ander zich gehoord voelt en het idee heeft dat iemand naar hem luistert. Een gesprek aangaan met iemand die constant bezig is met zijn telefoon en je niet aankijkt, zal over het algemeen niet voor een fijn gevoel zorgen. Mensen zijn geneigd gesprekken af te breken als zij niet het idee hebben dat de ander geïnteresseerd luistert.

 

Tijdens de ontwikkeling ervaren kinderen het belang van oogcontact. Zeker baby’s die voornamelijk aangewezen zijn op lichaamstaal,  zoeken naar iemand zijn blik en kunnen oogcontact beantwoorden met een glimlach. Meestal volgt daarop een positieve reactie, wat voor kinderen een stimulans is om vaker op zoek te gaan naar dit contact. Baby’s van ongeveer drie maanden beginnen te brabbelen en als zij een reactie krijgen zal het gebrabbel toenemen. De baby zal ermee gaan experimenteren en op deze manier steeds meer klanken ontdekken.

Oogcontact

Bij een gewoon gesprek kijken ouders en kinderen elkaar zo’n twee seconden achtereen aan in de ogen. Voor sommige mensen kan het eng zijn om anderen aan te kijken. We voelen ons ongemakkelijk en zouden het liefst gelijk weer wegkijken. Met name onzekere kinderen kunnen geneigd zijn oogcontact uit de weg te gaan. Ten onrechte kan dit ertoe leiden dat anderen denken dat het kind geen interesse heeft. Wat negatieve reacties tot gevolg kan hebben. Door kinderen te leren hoe je op anderen overkomt, kan het hen helpen reacties van de omgeving beter te begrijpen.

Laat je horen!

Het kan voor kinderen, maar ook voor volwassenen onwennig zijn om echt hun stem te laten horen. Misschien herken je het wel, als jij jezelf hoort praten op een filmpje, de meeste mensen vinden het vreselijk. Echt onze stem laten horen, doen we weinig. Als je dat doet is meteen alle aandacht op je gericht en dat vindt niet iedereen even prettig. Een korte termijn oplossing is dan om niks te zeggen of heel zachtjes.

Uitstraling

Behalve dat we dankzij onze ogen de wereld om ons heen kunnen zien en het ons helpt in contact met anderen, kunnen we nog meer met onze ogen. Aan iemand zijn ogen kan je veel aflezen. Onder andere emoties. Bijvoorbeeld aan de hand van de stand ervan. Daarnaast is de toon waarop je iets zegt bepalend voor de boodschap die je over wil brengen.

‘Aan de toon waarop mijn vader mijn naam vroeger uitsprak als hij mij riep, wist ik al hoe laat het was’, aldus Willemijne Vernie.

Wij kunnen veel afleiden aan de toon waarop iemand iets tegen ons zegt. Wordt het een gezellig gesprek of worden we ter verantwoording geroepen. Als er een ferm ‘Willemijne!’ door het huis klonk was dat meestal geen goed teken. Ook kinderen leren deze ‘verborgen boodschappen’ herkennen en zijn hier erg gevoelig voor.
Als de toon van je stem of de stand van je ogen niet klopt met de inhoud van de boodschap komt het niet geloofwaardig over en is het raar. Probeer maar eens boos te praten, terwijl jij je ogen ontspant. Dat is vrijwel onmogelijk. Je kan je gevoel beïnvloeden door de stand van je ogen te veranderen. Glimlachen ontspant onze ogen. Maar niet alleen je ogen, maar je hele lichaam. Echt glimlachen maakt je ogen en je lichaam zacht.

BOOST it!

Tijdens de Boostcamp oefenen de kinderen met de invloed van de stand van hun ogen op hun lijf. Veel kinderen zijn zich hier helemaal niet van bewust. Dankzij simpele tips, die ook in het Boostboek terug te vinden zijn, leren zij zichzelf beter onder controle houden.