Top

Houding

Houding

“Eén beeld zegt meer dan duizend woorden”

Het is een bekend en veelzeggend spreekwoord. Alhoewel het spreekwoord al vele jaren bestaat, geldt de betekenis van dit spreekwoord ook nu nog steeds. Want wat in deze voor ‘Eén beeld geldt’, geldt eigenlijk ook voor onze houding. Aan iemand zijn houding kan je veel af lezen. Denk bijvoorbeeld eens aan een congres met verschillende sprekers. Sommige mensen maken zonder dat zij nog één woord gesproken hebben indruk op ons en kunnen gevoelens van ontzag of respect oproepen. Na afloop heeft iedereen het over het charisma van de spreker of dat hij toch wel een imposante indruk maakte en niet eens zo zeer over de inhoud.

Vaak is dat voor een groot deel toe te schrijven aan die persoon zijn houding en de daarbij passende uitstraling. Zonder dat we er altijd bij stilstaan zegt onze houding veel over ons. Voelen we ons op ons gemak of niet, zijn we onzeker of ontspannen. Een belangrijk gegeven die wij in ons voordeel kunnen gebruiken. Want hoe je overkomt wordt voor een deel bepaald door hoe mensen je zien. En dat is iets waar we invloed op kunnen hebben. Je houding vormt dus een belangrijke basis voor wat je uitstraalt naar andere mensen en hoe je overkomt.

 

Lichaamstaal bij kinderen

Zeker jonge kinderen kunnen hun houding of uitstraling vrijwel niet manipuleren. Ze zijn zich nog niet bewust van hoe zij op anderen overkomen. Jonge kinderen zijn nog erg op zichzelf gericht en zij kunnen de fysieke reacties van hun lichaam nog niet onder controle houden. Hun lichaamstaal laat zien wat er echt gaande is. Als volwassenen weten wij dat als je een leugentje vertelt je geloofwaardiger overkomt als je de persoon aankijkt, in plaats van weg te kijken. Kinderen kunnen de fysieke reacties die in ons lichaam teweeg worden gebracht, bijvoorbeeld doordat we liegen nog niet verhullen, aldus Frank van Marwijk (sociotherapeut en oprichter van lichaamstaal.nl).

 

Als baby zijn kinderen nog geheel afhankelijk van non-verbale communicatie, ze beschikken nog niet over de mogelijkheid om zich verbaal te uiten. Jonge kinderen leren dan ook het meest van de lichaamstaal van hun directe opvoeders, meer dan van de verbale communicatie, aldus van Marwijk. Maar ook als kinderen ouder worden laat hun houding of blik vaak zien wat zij ergens ‘echt’ van vinden of hoe zij zich voelen. Vanaf een jaar of negen worden kinderen zich bewuster van wat hun lichaamstaal teweeg kan brengen bij anderen en dus ook dat zij dit voor het ‘goede’ doel kunnen inzetten. Dat zij kunnen ‘spelen’ met hun lichaamstaal.

 

Goede houding

Een goede houding is rechtop en ontspannen, terwijl je stevig op je benen staat. Schouders ontspannen, een rechte rug, knieën licht gebogen, beide voeten op de grond en de armen losjes langs het lichaam. Kinderen die onzeker zijn, hebben de neiging zich zo klein mogelijk te maken en weg te kijken. Deze houding maakt echter dat je je ook onzeker gaat voelen. Rechtop staan versterkt het zelfvertrouwen. Sommige kinderen zijn geneigd een aanvallende houding aan te nemen. Zij spannen hun spieren, zetten zich schrap en ‘blazen zich op’. Zo’n houding komt bedreigend over, terwijl dat misschien niet de bedoeling is. Rustig blijven, duidelijk zijn, niet in paniek raken en geen onnodig (verbaal) geweld gebruiken, geven een kind een zelfverzekerde uitstraling die respect afdwingt. Als je letterlijk stevig op de grond staat, voel jij je ook sterker en zekerder. En als jij je zeker van jezelf voelt, straal je dat uit naar anderen. Ze zullen je eerder serieus nemen en naar je luisteren.

 

Uitstraling

Je houding is van invloed op wat je uitstraalt naar anderen en hoe je overkomt. Dus ook al voelen wij ons soms niet zeker, we kunnen wel proberen om het uit te stralen! Houdingen gaan samen met emoties. Aan iemand zijn houding kan je bijvoorbeeld zien hoe die persoon zich voelt, al hoeft dit uiteraard niet altijd overeen te komen. De enige manier om er daadwerkelijk achter te komen hoe iemand zich voelt, is door het te vragen. Toch kan iemand zijn houding een aanwijzing zijn en misschien een eerste stap om toch een gesprek aan te gaan.

 

Bluffen is een manier om te spelen met de uitstraling. Hoe beter de uitstraling, hoe groter de kans is dat anderen je geloven. Om dit principe duidelijk te maken, kan je oefenen met het maken van een ‘pokerface’. Vertel eerst eens om de beurt iets wat echt gebeurd is, let daarbij op iemands gezicht, ogen, stem, wenkbrauwen. Daarna vertelt iedereen nog een keer iets (echt gebeurt of verzonnen). Probeer bij elkaar te achterhalen of iemand de waarheid spreekt of niet en waaraan je dat kan zien.

 

Tips en trucs!

Iedereen voelt zich wel eens onzeker, met name als we dingen moeten doen die we spannend vinden. Door ons te concentreren op een stevige, sterke houding is de eerste stap richting het uitstralen van vertrouwen gezet. Hoe kan jij jouw kind daarmee helpen?

  • Ga met jouw kind in gesprek over houdingen, bijvoorbeeld van andere mensen die jullie tegenkomen op straat. Situaties op tv kan je ook gebruiken om met je kind in gesprek te gaan over houdingen en non -verbale signalen. Bijvoorbeeld door te vragen hoe de persoon op tv zich voelt en hoe je dat kan zien.
  • Bij het interpreteren van houdingen of non-verbale signalen, is het belangrijk vooral te letten op iemand zijn ogen, mond en wenkbrauwen.
  • Oefen verschillende houdingen met jouw kind, dit kan je ook doen voor de spiegel. Bespreek wat jullie zien of hoe een houding overkomt.
  • Leg kinderen uit hoe zij overkomen. Jouw puberdochter die onderuitgezakt in een stoel zit, zal je reactie beter begrijpen als je haar uitlegt dat zij op deze manier ongeïnteresseerd overkomt. Misschien was dat helemaal niet de bedoeling, maar zit het gewoon lekker.
  • Als ouders ben je het voorbeeld, kinderen leren lichaamstaal grotendeels van jullie! Houd daar rekening mee en wees bewust van hoe je over wilt komen.
  • Probeer als ouders zoveel mogelijk éénduidige signalen af te geven. Waarbij de boodschap overeenkomt met de non- verbale signalen.

 

BOOST it!

Tijdens de Boostcamp oefenen de kinderen met stevig staan en worden zij bewust van het effect van hun uitstraling. Wil je meer weten over wat de kinderen doen tijdens de lessen en hoe je hier verder thuis mee aan de slag kan gaan? Met de oudercoachingsbrieven geven wij uitleg over het thema, wat er tijdens de les gedaan is én hoe jij hier thuis mee aan de slag kan gaan.

 

Bron:
  • Van Marwijk, lichaamstaal.nl