Top

Klaar om bij te tanken?

Natuurlijk! Iedereen kan wel zo'n zetje in de rug gebruiken, bekijk hier wat je kan verwachten en wanneer we weer beginnen.

De Boostcamp daagt kinderen uit om stappen buiten hun comfortzone te zetten, ze ervaren dat ze meer durven en kunnen dan ze vaak zelf denken. Bij de Boostcamp leer je door te doen. Dan ontstaat er groei en krijgt het zelfvertrouwen een BOOST! Fysiek bezig zijn leent zich heel goed om activiteiten af te stemmen op ieders persoonlijke grenzen en mogelijkheden. Wij combineren beweging met aanleren van nieuwe vaardigheden die het zelfvertrouwen een BOOST geven.

Zo werken we

De Boostcamp wordt gedraaid in een cyclus van 16 lessen. Je koopt een strippenkaart voor 12 lessen en bepaalt zelf aan welke lessen jouw kind deelneemt. Zet je de gekochte lessen niet meteen in? Neem ze dan mee en gebruik ze tijdens de volgende cyclus. Meedoen is dus altijd mogelijk.
Elke les staat een ander thema centraal. De thema’s zijn onderverdeeld in vier categorieën:

1 Sociale vaardigheden

Dit zijn de eigenschappen die wij bezitten om op een goede (een sociale) manier met de ander om te gaan. Wij hebben deze vaardigheden nodig om te kunnen werken en spelen met een ander. Zo heb je de juiste vaardigheden nodig wanneer je hulp moet vragen of wanneer je een praatje met iemand wilt maken.

Het doel van de thema’s binnen deze categorie is de deelnemers sociaalvaardiger te maken en zo de kans op positieve ervaringen te vergroten.

1.1 Kennismaken
1.2 Reageren
1.3 Samenwerken
1.4 Opkomen voor jezelf

2. Emotionele vaardigheden

Dit zijn de eigenschappen die wij bezitten om emoties en hun effecten te herkennen. Wij hebben deze vaardigheden nodig om te weten welke emoties wij voelen en waarom. Deze vaardigheden maken ons ervan bewust dat er een verbinding bestaat tussen gevoelens, wat we denken en wat we vervolgens doen.

Het doel van de thema’s binnen deze categorie is dat de deelnemers emoties leren herkennen (bij zichzelf en anderen) en hen bewust maken waar deze emoties vandaan komen. Zo wordt de deelnemers geleerd op een goede manier met hun emoties om te gaan.

2.1 Gevoelens
2.2 Gedachten
2.3 Doorzetten
2.4 Competitie

3. Kracht van buiten

Hoe wij op anderen overkomen heeft te maken met onze houding en uitstraling. Kinderen en jongeren zijn zich niet altijd bewust van de invloed van onze houding op anderen en dat wij hiermee kunnen ‘spelen’. Want ook al voelen wij ons soms niet zeker, we kunnen wel proberen om het uit te stralen!

Het doel van de thema’s binnen deze categorie is de deelnemers bewust maken van hoe zij overkomen op anderen en hoe zij kracht kunnen uitstralen.

3.1 Ontspanning
3.2 Houding
3.3 Ogen & stem
3.4 Grenzen

4. Kracht van binnen

Iedereen bezit kracht van binnen, het vertrouwen in onszelf oftewel zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is een belangrijke basis voor een gelukkig leven. Het is het vertrouwen dat wij hebben in ons eigen kunnen. Iemand met voldoende zelfvertrouwen durft te laten zien wie hij is en geeft zijn grenzen aan.

Het doel van de thema’s binnen deze categorie is de deelnemers bewust maken van hun sterke kanten, om zo hun zelfvertrouwen te vergroten.

4.1 Eigenwaarde
4.2 Vriendschap
4.3 Concentratie
4.4 Uitdaging

Methodes

Er wordt bij deze training gebruik gemaakt van diverse trainingsmethodes en verdedigingsporten in combinatie met technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Tijdens de Boostcamp worden fysieke oefeningen afgewisseld met kringgesprekken. Tijdens deze kringgesprekken zal er aandacht zijn voor het thema van die les. Door reflectie op de opdrachten wordt de koppeling gemaakt met gebeurtenissen in het dagelijks leven.

De groepen bestaan uit jongens en meisjes vanaf 8 jaar. Wij werken met verticale groepen, wat betekent dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken. In een groep kinderen van verschillende leeftijden zijn er meer stimulansen voor de sociale vaardigheden, omdat de kinderen leren van elkaar en leren met elkaars behoeften en mogelijkheden rekening te houden.
Van de kinderen wordt niet verwacht dat ze heel sportief zijn. Wel moet het kind zelf gemotiveerd zijn en willen werken aan zijn zelfvertrouwen d.m.v. sportieve activiteiten.