Top

Grenzen

Grenzen

Van jongs af aan willen kinderen de wereld ontdekken. Ze zijn nieuwsgierig, gaan constant op onderzoek uit en zijn leergierig. Deze natuurlijke onderzoeksdrang zorgt er voor dat kinderen zich ontwikkelen. Het is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling! Hoe vermoeiend het af en toe ook kan zijn voor ouders. Het hoort erbij. Van ouders vraagt deze ontdekkingsdrang naast aanmoediging en stimulering ook iets anders, namelijk het stellen van grenzen.

 

Grenzen stellen

Bij jonge kinderen komen de grenzen voornamelijk voort uit het creëren van veilige situaties. Bijvoorbeeld het voorkomen dat je kind met zijn handjes de warme oven aanraakt en zich brandt. Naarmate kinderen ouder worden veranderen de grenzen en de eisen die we aan onze kinderen stellen mee. Grenzen en jongeren is voor ouders vaak een lastige combinatie. Jongeren vragen om meer vrijheid en ouders lijken steeds minder belangrijk te worden, in tegenstelling tot de vrienden van de jongere. Alhoewel een jongere vraagt om meer vrijheid, vraagt hij niet om totale vrijheid. Een jongere heeft behoefte aan het opzoeken van grenzen en kijken hoe ver hij kan gaan. Om te kunnen groeien heeft hij weerstand nodig. De jongere wil zijn vrijheid niet krijgen, want dan is het geen eigen keuze, geen eigen daad, geen eigen zelfstandigheid.

 

“Je moet begrenzing om je heen voelen om een eigen vorm te kunnen vinden”

Dit is een bekende regel uit de psychologie. En deze geldt eigenlijk voor het jonge kind en de adolescent. Belangrijk voor de ontwikkeling naar een zelfstandige adolescent is dat er zowel begrenzing aanwezig is, als voldoende ruimte om eigen beslissingen te nemen.

 

Belang van grenzen

Grenzen bieden duidelijkheid en veiligheid. Zo weten kinderen waar zij aan toe zijn en leren dat niet altijd alles zomaar kan. Dit neemt niet weg dat jouw kind niet het nodige uit de kast kan halen om grenzen te verschuiven. Dit kan voortkomen gedurende de gehele ontwikkeling. Met als hoogtepunten de ‘peuterpubertijd’ en de ‘pubertijd’. Waarbij kinderen veelvuldig opzoek gaan naar de grenzen. Het is dan aan jullie als ouders om de gestelde grenzen te bewaken. Wat niet wegneemt dat het soms goed is om gestelde regels te ‘evalueren’. Is de regel zinvol, nuttig en haalbaar? Zeker met pubers in huis kan het helpen hier bij stil te staan.

 

Eigen grenzen

Naast dat kinderen ervaren dat er in de omgeving, zoals thuis en op school grenzen en regels gelden, zullen zij ook ontdekken dat ook zijzelf grenzen hebben. Bijvoorbeeld doordat zij merken dat zij bepaalde dingen onprettig vinden. Tijdens de opvoeding leren wij onze kinderen meestal  vriendelijk, open, eerlijk en lief te zijn voor anderen. Lief zijn voor anderen betekent echter niet dat anderen je vervelend mogen behandelen. Het is belangrijk om eigen grenzen goed te kennen en die te bewaken. Ieder mens heeft zijn eigen grenzen op sociaal, emotioneel en fysiek terrein. Als iemand anders binnen die grenzen komt voel je dat vaak best wel aan, je lichaam geeft seintjes, je voelt je ongemakkelijk. Het kan zijn dat iemand deze grens per ongeluk overschrijdt. Maar een ander kan dit ook doelbewust doen, bijvoorbeeld in geval van pesten. Als iemand te dichtbij komt, mag een kind aangeven dat hij dat niet wil. Het helpt als kinderen zich ervan bewust zijn dat zij grenzen hebben. Ze herkennen het ongemakkelijke gevoel vaak wel bij zichzelf, maar kunnen niet altijd goed plaatsen waar dit vandaan komt. Weten dat zij een grens hebben die iemand overschrijdt, helpt om inzicht te krijgen in de situatie. Weten dat en hoe je je grens mag aangeven en mag verdedigen, is een belangrijke voorwaarde om vervolgens goed te kunnen handelen.

 

Rol van ouders

Als ouder heb jij een belangrijke taak voor jouw opgroeiende kind. Jij stelt de grenzen. Hierbij is heldere communicatie van groot belang. Contact vormt als het ware de rode draad tijdens deze ontwikkelingen. Hoe kan jij jouw kind helpen zijn eigen grenzen te ontdekken en bewaken?

 

Wij geven je graag een aantal tips
  • Geef het goede voorbeeld, vind je grenzen aangeven zelf een lastig thema? Werk hier dan zelf ook aan.
  • Wees consequent met gestelde grenzen en leg uit waarom iets wel of niet kan.
  • Wanneer je ziet dat jouw kind op het juiste moment zijn grens aangeeft, complimenteer hem hier dan voor. Geef een compliment op wat je precies goed zag gaan. Dus liever niet alleen ‘Wat gaf jij goed je grens aan’. Het is namelijk veel effectiever om gedrag te beschrijven: ‘Je gebruikte een duidelijke stem’, ‘Je stond stevig’, ‘Je gezicht gaf ook goed aan dat jouw grens was bereikt’.
  • Wanneer je kind thuis komt met een verhaal waarbij het hem niet is gelukt zijn grens aan te geven kunnen jullie samen de situatie na bespreken.

 

BOOST it!

De Boostcamp kan zeer effectief zijn voor een kind dat moet leren zijn grens beter te leren herkennen en aangeven. Kinderen leren er vaardigheden. Het weten wat je moet doen vergroot zelfvertrouwen en kan een kind heel goed verder helpen.