Top

Gevoelens

Gevoelens

Iedereen heeft emoties en soms wisselen ze elkaar in rap tempo af. Dat kan heel verwarrend zijn. Gevoelens komen en gaan. Gevoelens zijn niet ‘goed’ of ‘fout’, hoe jij je voelt is de waarheid. Dat voel jij nu eenmaal.

 

Emoties

Ieder mens heeft emoties en vrijwel alles wat we meemaken roept gevoelens bij ons op. Alleen niet elke situatie roept bij iedereen dezelfde gevoelens op. Kinderen en jongeren zijn nog erg op zichzelf gericht. Zij moeten nog leren dat anderen zich niet hetzelfde hoeven te voelen als zij. Iets wat jij leuk vindt, vindt iemand anders misschien helemaal niet leuk!

Als kinderen ouder worden verwachten wij als omgeving dat zij steeds meer controle zullen krijgen over hun gevoelens. Als we een peuter zien die zich driftig ter aarde stort in de supermarkt als zijn moeder zegt ‘Nee je mag die snoepjes niet’, zal ons niet snel verbazen en dan denken we, ach het hoort erbij. Als we een kind van 13 jaar hetzelfde zien doen, zullen er toch wat verbaasde blikken volgen. Naarmate kinderen ouder worden krijgen zij steeds beter hun gevoelens onder controle, iets wat het ene kind gemakkelijker af zal gaan dan het andere. Temperament van het kind speelt hier een grote rol, maar ook de omgeving is belangrijk. Als ouders zelf moeite hebben om hun emoties onder controle te houden, is de kans groot dat dit voor het kind zelf ook moeilijker zal zijn.

 

Het leren omgaan met gevoelens gaat veelal in stappen:

  • Het kind wordt zich bewust van hoe hij zich voelt
  • Het kind leert verwoorden hoe hij zich voelt
  • Het kind kan deze gevoelens op een passende manier uiten.

Deze ontwikkeling verloopt dus geleidelijk en niet in één keer. Kinderen leren door ervaringen op te doen in de omgang met volwassenen en leeftijdsgenoten. Het kan voor ouders heel lastig zijn als we onze kinderen zien worstelen met negatieve gevoelens. We zien onze kinderen nu eenmaal het liefst gelukkig. Het echt luisteren en serieus nemen van gevoelens van de ander is moeilijk. Vooral als het om negatieve gevoelens gaat. Wij geven je graag wat extra tips als in hoe je met een emotionele uitbarsting van jouw kind kunt omgaan. Belangrijk is dat je luistert en empathie toont zonder vraagtekens bij de gevoelens van jouw kind te plaatsen. Je kind voelt zich op dit moment zo en door daarover de discussie aan te gaan, voelt hij zich niet gehoord.

 

Wat kan je doen?

Uit het boek: “Het lukt toch niet”, van Tamar Chansky komt onderstaand schema, wat jullie als ouders kan helpen om jouw kind te leren omgaan met zijn gevoelens. Vaak zijn ouders geneigd allerlei reddingsmanoevres uit de kast te trekken, om er maar voor te zorgen dat het zo snel mogelijk stopt.

  • Ga het gesprek aan met je kind. Het moment na een crisis is een goed leermoment om te bekijken wat er gebeurde.
  • Het doel is herstellen, om samen te kijken welke stappen je kan nemen om het de volgende keer anders te laten verlopen.
Reddingsmanoevres Herstellende manoevres
Vertel je kinderen wat te voelen:
‘Zo moet je je niet voelen, het gaat prima met je’
Empathie hebben met hoe het kind zich voelt:
‘Dit voelt nu even slecht, dat is oke. Zo voelt het meestal aan het begin’.
Hun gevoelens minimaliseren:
‘Het valt wel mee; het komt goed’
Hun gevoelens normaliseren:
‘Ik denk dat iedereen in deze situatie van streek zou zijn’
Gevoelens (met goede bedoelingen) minimaliseren:
‘Je bent niet slecht, je bent geweldig. Dat moet je niet over jezelf zeggen’.  
Gevoelens valideren:
‘Je voelt je nu slecht over jezelf, het lijkt erop dat je nu niks goed kan doen. Dat gebeurt, ik voel me ook wel eens zo.’
De grootte markeren:
‘Je bent te overstuur; we kunnen niet praten als je zo overstuur bent’.
Het naar een overzichtelijk formaat brengen:
‘Hoe groot wil je dat dit is? Laten we hieraan werken als je er klaar voor bent’.
Oplossingen voor hun bedenken:
‘Ik zal het doen. Ik schrijf je verslag. Ik bel de school. Je hoeft geen vrienden met haar te zijn als zij zoiets zegt’.
Stimuleren zelf oplossingen te bedenken:
‘Ben je er klaar voor om erover te praten? Wat is er gebeurd? Is er een andere manier om hier tegen aan te kijken? Welke manieren kunnen we bedenken om dit op te lossen?’
Je kind door laten gaan:
‘Laten we iets anders gaan doen. Je kunt hier niet de hele dag zitten piekeren’.
Je kind de keuze geven om door te gaan:
‘Ik weet dat dit nu slecht voelt, over een tijdje worden die gevoelens minder. We kunnen iets gaan doen, dan gaat het sneller’.
Het laten stoppen:
‘Zo is het genoeg. Je moet stoppen’.
Een verandering stimuleren:
‘Als we hier langer mee doorgaan wordt het alleen maar moeilijker denk ik. Wat zou je nu willen doen als je niet overstuur was? Zullen we dat proberen? Of wat moet er gebeuren zodat je dat kan doen?’

Bron: schema uit boek “Het lukt toch niet”, van Tamar Chansky

 

BOOST it!

Omgaan met negatieve gevoelens is lastig, voor zowel ouders als kinderen zelf. Door individuele coaching helpen wij ouders en kinderen te herkennen wat er gebeurt en het patroon te zien. Hierdoor kunnen zij vaak snel zelf weer verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op!